Uchwały, protokoły

PROTOKOŁ Z KONFERENCJI NA TEMAT „STAN UROLOGII NA TERENIE MIASTA OLSZTYNA I WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO”

OLSZTYN, DNIA 24.11.2016R,

 

Glos w dyskusji zabierały następujące osoby i powiedziały:

Jerzy Christa

ü  Przywitał gości, podziękował za przyjęcie zaproszenia, zapoznał z  głównym celem konferencji jakim jest poprawa stanu opieki pacjentów urologicznych na terenie miasta Olsztyna,

ü  Przedstawił siebie i Władysława Karkulowskiego,

ü  Przedstawił informacje na temat organizatorów konferencji Stowarzyszenia Gladiator oraz Fundacji Rak Prostaty. Podsumował dokonania głównie Gladiatora przez 10-cio letni okres funkcjonowania oddziału Warmińsko-Mazurskiego,

Zbigniew Purpurowicz – Wojewódzki konsultant ds. urologii

ü  Przedstawił prezentację „Zadania i realizacja w zakresie urologii w Województwie Warmińsko-Mazurskim”, z której można było wysnuć następujące wnioski:

 • Boom zachorowań na raka prostaty zarówno w kraju jak i województwie,
 • 20% udział raka prostaty, nerki i pęcherza w całkowitej liczbie zachorowań na nowotwory,
 • W Polsce wydaje się na leczenie nowotworów 37 euro natomiast w Europie 102 euro,
 • Parametr bazy łóżkowe najgorszy w kraju, WM 7 łóżek na 100 tys. mieszkańców, kolejne województwa to 11 i wyżej,
 • Parametr bazy łóżkowej na terenie województwa niekorzystny dla miasta Olsztyna. W Olsztynie jest 24 łóżka, w Elblągu 27 a w Giżycku 26,
 • Dane statystyczne niekorzystne, jednak dzięki dobremu zespołowi oraz dobremu zarządzaniu przez dyrekcje szpitala, oddział urologii zabezpiecza podstawową opiekę urologiczną pacjentom z Olsztyna,
 • Stosunkowo nieduża liczba zabiegów operacyjnych prostatektomii i cystatektomii,

Jerzy Christa

ü  Zabierając jako pierwszy głos w dyskusji powiedział:

 • Z prezentacji wynika jednoznacznie, że parametry zarówno dla miasta Olsztyna jak i województwa są poniżej średniej krajowej,
 • Powiedział o dobrych relacjach z lekarzami z urologii oraz koordynatorem, jednak stwierdził, że to nie załatwia tematu do końca,
 • Powiedział o problemach pacjentów z Olsztyna i ich trudnościach w dostaniu się na oddział,
 • O wyjazdach pacjentów z Olsztyna do innych miast a tym samym utraty środków finansowych, które idą za nimi,
 • Powiedział o długich oczekiwaniach na diagnostykę podając przykład z ostatnich dni, kiedy pacjent ze zdiagnozowanym rakiem stercza otrzymał skierowanie na rezonans magnetyczny z terminem wykonania w miesiącu sierpniu 2017 roku,
 • Powiedział o wyjazdach pacjentów na badanie PET do innych miejscowości ponieważ w Olsztynie nie jest stosowany jest radioizotop choliny tylko glukozy,
 • Powiedział, że skromność bazy szpitalnej uniemożliwia prowadzenia badań nad nowatorskimi metodami leczenia,

 

Joanna Szymankiewicz-Czyżdaniu – dyr. Szpitala miejskiego w Olsztynie

ü  Przedstawiła program zmian, które dokona w najbliższym czasie i tak:

 • Uruchomi dodatkową poradnię urologiczną, w ten sposób około ¼ pacjentów będzie przez te poradnie obsługiwanych,
 • Zmniejszy się w ten sposób liczba pacjentów oczekujących na miejsce na oddziale,
 • Zwiększy liczbę łóżek na oddziale do 28,
 • Apeluje aby przez okres około ½ roku po wprowadzeniu zmian obserwować co one dały a potem ewentualnie zastanowić się nad możliwością powołania dodatkowego oddziału,

ü  Zapowiedziała zebranie środków finansowych na poprawę wyposażenia oddziału urologii,

ü  Zapowiedziała zebranie środków na zakup urządzenia Da Vinci – narzędzia do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych,

 

Andrzej Zakrzewski – dyr. O/NFZ

ü  Powiedział, że zgodnie z programem przyjętym przez władze, stopniowo będzie dochodziło do uzyskania parametrów założonych w „mapowaniu”, w planie jest utworzenie dodatkowych 20 łóżek,

ü  Zapowiedział, że poziom środków finansowych na leczenie do połowy roku 2017 będzie taki sam jak na ten rok, natomiast od drugiej połowy roku 2017 ma wzrosnąć,

ü  Stwierdził, że utworzenie drugiego oddziału urologii to dodatkowe wysokie koszty oraz czas niezbędny do przygotowania do pracy takiego oddziału,

ü  Odniósł się do wypowiedzi J. Christy na temat wskaźnika cholinowego, stwierdzając że cholina jest substancją o bardzo krótkim okresie przydatności i przy małej liczbie pacjentów jest nieopłacalny w stosowaniu. Niemniej  jednak aktualnie szpital wojewódzki, w którym jest PET przygotowuje się do badania ze wskaźnikiem cholinowym,

Prof. Marek Rosłan – szpital miejski

ü  Powiedział, że jeszcze kilka tygodni temu był zwolennikiem utworzenia drugiego oddziału, jednak dziś po zapowiedzi wprowadzenia zmian przez dyr. J. Szymankiewicz-Czużdaniuk, uważa że oddział po tych zmianach poradzi sobie i nie widzi potrzeby tworzenia takiego oddziału,

ü  Powstanie dużego ośrodka referencyjnego jakim może być oddział urologii szpitala miejskiego, będzie w pełni pokrywał zapotrzebowanie Olsztyna,

ü  Odniósł się do parametru ilości łóżek na 100 tys. mieszkańców i podał przykład, że w USA taki parametr w ogóle nie istnieje,

Dr. Michał Koziczak

ü  Powiedział, że nie ma interesu stron i wszystkim powinien przyświecać jeden interes pacjentów,

ü  Powiedział na temat niezbędnego procesu szkolenia lekarzy POZ z wiedzy urologicznej. Podał szereg przykładów świadczących o braku tej wiedzy, która skutkuje leczeniem pacjenta w kierunku innych chorób i kierowaniem do specjalisty urologa w ostateczności kiedy jest już zdecydowanie za późno,

ü  Stwierdził, że jest gorącym zwolennikiem powstania drugiego oddziału urologii a miejscem najwłaściwszym w jego ocenie jest Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii wraz z Polikliniką MSWiA,

ü  Powiedział o potrzebie pracy zmianowej w celu pełniejszego wykorzystania sal operacyjnych,

Dyr. Irena Kierzkowska –Woj. Szpital Zespolony

ü  Zadała pytanie prof. M. Rosłanowi jaka jest przyszłość urologii,

ü  Jednocześnie poddała w wątpliwość sens istnienia tylko jednego dużego oddziału urologii,

Prof. Marek Rosłan

ü  Odpowiadając na pytanie dyr. I. Kierzkowskiej, stwierdził, że urolog powinien „robić” wszystko co urologiczne,

ü  Podał przykład Trójmiasta, gdzie nastąpiło połączenie oddziałów w jeden duży ośrodek,

Prof. Jadwiga Snarska – WMCO,

ü  Powiedziała, że pacjent onkologiczny powinien być pod kompleksowa obsługą po operacji a dalej prowadzony przez poradnie przy tym szpitalu w którym był operowany,

ü  Uważa, że taką możliwość daje tylko ośrodek taki jakim jest centrum onkologii,

Dr Zbigniew Purpurowicz

ü  Przyrząd da Vinci to jedno a operacje klasyczne i laparoskopowe to drugie. Należy sobie zdać sprawę, że gdy operujemy w sposób klasyczny NFZ płaci 9 tys. zł za taki zabieg. Natomiast przy użyciu Da Vinci, koszt operacji to 30 tys. zł kto za to zapłaci na pewno nie NFZ pacjent będzie musiał sam partycypować w kosztach takiego zabiegu. Kogo będzie na to stać?,

ü  Pesymistycznie odniósł się do propozycji dr Koziczaka w kwestii wprowadzenia dwuzmianowości,

 

 

Dr Antoni Celmer

ü  Poruszył temat wykorzystania istniejących sal operacyjnych w szpitalu wojewódzkim,

 

Władysław Karkulowski

ü  Powiedział o trudnościach i problemach z jakimi muszą borykać się pacjenci chorzy na raka prostaty, podając przykłady z własnego doświadczenia,

ü  Stwierdził, że jedynym rozwiązaniem jest utworzenie drugiego oddziału urologii. Taki oddział z jednej strony zdecydowanie poprawiłby jakość procesu leczenia w Olsztynie i województwie. Z drugiej uzdrowiłby sytuację, jaka ma miejsce w przypadku praktyk monopolistycznych,

ü  Zapowiedział, że  Fundacja Rak Prostaty będzie zbierała środki finansowe na zakup wyposażenia do nowego oddziału urologii

                                                                                                        Protokołował:

                                                                                                        Jerzy Christa                                                                                                    

Polecamy

Współpracujemy z