Działalność

Podstawowym celem FUNDACJI w zakresie ochrony i promocji zdrowia jest gromadzenie środków finansowych i materialnych oraz ich wydatkowanie na wspomaganie potrzeb, realizującego zadania w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób nowotworowych, w szczególności układu moczowo-płciowego.

FUNDACJA przeznacza gromadzone środki na cele statutowe, przede wszystkim na:

1/ zakupy sprzętu medycznego, w szczególności tworzeniu dodatkowego oddziału urologii w Olsztynie

2/ finansowanie i wspomaganie akcji charytatywnych na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową, osób wspierających ich, ze wskazaniem chorych dot. układu moczowo-płciowego

3/ prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie istoty zagrożeń spowodowanych rakiem, w szczególności układu płciowo-moczowego

Polecamy

Współpracujemy z